Obaveštenje povodom prijave za polaganje stručnog ispita

 

Ovim putem obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita i kandidate za sticanje viših stručnih zvanja u muzejskoj delatnosti da je krajnji rok za predaju prijave sa pratećom dokumentacijom i radovima 15.05.2020. godine.

O terminu polaganja stručnog ispita i terminu zasedanja komisije za sticanje viših stručnih zvanja biće objavljeno obaveštenje na sajtu muzeja, čim se za to steknu adekvatni uslovi.