Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da će polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara u novembarskom ispitnom roku 2021. godine biti realizovano dana 30.11.2021. godine sa početkom u 10:00 časova. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju i primenu obavezujućih mera u cilju sprečavanja širenja korona virusa, Komisija za polaganje stručnih ispita donela je odluku da se novembarski rok 2021. realizuje on-lajn. Usmeni deo ispita biće realizovan uz pomoć platforme za video komunikaciju Google Meet.

U prilogu Obaveštenja nalazi se spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove za polaganje stručnog ispita u smislu člana 5. stav 1. i člana 8. Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara. Kandidatima koji nisu ispunili uslove u smislu odredbi ovog Pravilnika biće dostavljeno obrazloženje Komisije za polaganje stručnog ispita.

Imajući u vidu da se stručni ispitu majskom roku polaže on-lajn,  Komisija je iz razloga celishodnosti i efikasnosti donela odluku da kandidati budu raspoređeni u dve grupe. Shodno tome u prilogu se nalazi tabela za obe grupe kandidata sa vremenom polaganja po predmetima. Kandidati su dužni da u vreme naznačeno u tabeli budu dostupni na platformi Google Meet, kada će ih ispitivač nevedenog predmeta kontaktirati kako bi obavio ispitivanje.

Svi kandidati koji polažu stručni ispit u ovom roku dužni su da pribave neophodnu opremu kako bi bili u mogućnosti da polažu ispit putem platforme za video komunikaciju Google meet, što podrazumeva sledeće:

1. Desktop ili laptop računar sa kamerom i mikrofonom

2. Internet konekciju

3. Gmail/ Google Meet nalog

Tokom video ispitivanja svaki kandidat je prilikom komunikacije sa ispitivačima u obavezi da bude u adekvatnoj prostoriji bez buke kako bi se komunikacija sa ispitivačima odvijala nesmetano i da sve vreme ima uključenu kameru i mikrofon.

Svi kandidati koji koji ispunjavaju propisane uslove za polaganje stručnog ispita u obavezi su da tehničkom sekretaru komisije dostave adresu svog Gmail/ Google Meet naloga putem kojih će ispitivači biti u prilici da ih kontaktiraju u zakazanom vremenskom periodu.

Raspored polaganja stručnog ispita u novembarskom roku 2021. godine

Spisak kandidata koji su ispunili uslov za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku 2021. godine

 

Pročitajte više