Hronološki okvir

Zbirka bronzanog doba obuhvata predmete koji potiču iz vremenskog perioda od oko 2500. do 1000. godine pre n. e.

Formiranje fonda

Fond Zbirke formiran je prvenstveno istraživanjima brojnih arheoloških lokaliteta na celoj teritoriji Srbije, ali i putem otkupa i poklona.

Kulturne grupe bronzanog doba

Bronzano doba predstavlja epohu potpunog ovladavanja tehnikom izrade metalnih predmeta od zlata i bronze. To je buran period, koji odlikuje materijalna kultura različitih karakteristika označenih kao kulturne grupe:

Ova raznovrsnost ogleda se i u sadržaju Zbirke.

Artefakti

Predmeti su izrađeni od raznovrsnih materijala: keramike, metala, kamena i kosti. Među predmetima od bronze ističu se bogato ukrašena, tzv. šakasta grivna iz Drmna, kao i mač i dijadema, grobni nalaz iz Konjuše. U zbirci se čuva i nekoliko izvanrednih ukrasnih predmeta od zlata, koji potiču iz Velike Vrbice kraj Kladova.

Keramičke predmete (posude i plastika) odlikuje veoma bogata ornamentika i inkrustacija. Posude (pehari, urne i dr.) su raznovrsnog oblika, naglašene ili oštre profilacije, s razrađenim sistemom dekoracije. Statue su zvonastog oblika, veoma sumarno obrađene i bogato ukrašene.

Posebno treba istaći slučajni nalaz keramičkog kultnog predmeta iz Dupljaje kod Vršca – tzv. Dupljajska kolica na tri točka, koja vuku barske ptice, sa statuetom koja predstavlja figuru muškog božanstva.

Kustos: Jovan D. Mitrović, viši kustos

j.mitrovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više