Хронолошки оквир

Збирка Лепенски Вир садржи предмете са истоименог локалитета, хронолошког опсега од 10. до 6. миленијума, односно периода мезолита (Лепенски Вир I и II) и неолита (Лепенски Вир III).

Откриће Лепенског Вира и формирање фонда

Локалитет Лепенски Вир откривен је приликом заштитних археолошких ископавања у оквиру пројекта Ђердап I, крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века. Изузетност налаза са ових истраживања условила је формирање посебне збирке.

Предмети потичу из насеља које се налазило на обали Дунава код села Бољетин, с плански грађеним кућама и светилиштима. Шодно томе, економија је великим делом била заснована на риболову. Сахране на локалитету указују на развијене погребне ритуале.

Артефакти

Фонд збирке чине предмети од кости и рога – игле, удице, спатуле, накит од кости и шкољки, као и артефакти од окресаног камена. Најчувенији налази су, у свету јединствене, монументалне камене скулптуре, чији се риболики изглед везује за усмереност становника на реку. Будући да је локалитет Лепенски Вир био насељен и у периоду неолита, поред поменутих врста налаза пронађене су и керамичке посуде, артефакта од глачаног камена, жртвеници, фигурине и амулети.

Кустос: Бојана Михаиловић, музејски саветник

b.mihailovic@narodnimuzej.rs

Погледајте документарни филм “Лепенски Вир” из 1968. године:

Прочитајте више