Hronološki okvir

Zbirka za paleolit i mezolit sadrži predmete starosti od oko 500.000 do 10.000 godina.

Formiranje fonda

Formiranje zbirke još uvek je u toku, a na gotovo svim lokalitetima sa kojih materijal potiče iskopavanja su i dalje aktuelna.

Najveći deo čine nalazi sa lokaliteta Šalitrena pećina kod Mionice.

Materijal potiče i sa lokaliteta:

Preci modernog čoveka

Izrazito širok hronološki raspon Zbirke, od početka paleolita do kraja mezolita, rezultira time da zbirka obuhvata ne samo artefakte koji se vezuju za različite kulture, već i za različite pretke modernog čoveka. Karakter zbirke najbolje ilustruje materijal iz Šalitrene pećine. Sa ovog višeslojnog lokaliteta potiču nalazi iz srednjeg i gornjeg paleolita koji omogućavaju proučavanje jedne od trenutno najaktuelnijih naučnih tema – prelaza iz srednjeg u gornji paleolit. Šalitrena pećina je ujedno i jedino gravetijensko nalazište na zapadnom Balkanu i jedno od najbogatijih i najznačajnijih gornjopaleolitskih lokaliteta u jugoistočnoj Evropi.

Artefakti

Zbirku čine alatke od kosti i okresanog kamena, kao i životinjske kosti. Jedan od najbitnijih nalaza je vilica hominida sa lokaliteta Mala Balanica. Vilica je jedinstven nalaz u svetskim razmerama i još uvek je predmet brojnih istraživanja. Po poslednjim rezultatima, pretpostavlja se da je stara 397-525.000 godina.

Kustos: Bojana Mihailović, muzejski savetnik

b.mihailovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više