Хронолошки оквир

Збирка за палеолит и мезолит садржи предмете старости од 500.000 до 10.000 година.

Формирање фонда

Формирање збирке још увек је у току, а на готово свим локалитетима са којих материјал потиче ископавања су и даље актуелна.

Највећи део чине налази са локалитета Шалитрена пећина код Мионице.

Материјал потиче и са локалитета:

Преци модерног човека

Изразито широк хронолошки распон Збирке, од почетка палеолита до краја мезолита, резултира тиме да збирка обухвата не само артефакте који се везују за различите културе, већ и за различите претке модерног човека. Карактер збирке најбоље илуструје материјал из Шалитрене пећине. Са овог вишеслојног локалитета потичу налази из средњег и горњег палеолита који омогућавају проучавање једне од тренутно најактуелнијих научних тема – прелаза из средњег у горњи палеолит. Шалитрена пећина је уједно и једино граветијенско налазиште на западном Балкану и једно од најбогатијих и најзначајнијих горњопалеолитских локалитета у југоисточној Европи.

Артефакти

Збирку чине алатке од кости и окресаног камена, као и животињске кости. Један од најбитнијих налаза је вилица хоминида са локалитета Мала Баланица. Вилица је јединствен налаз у светским размерама и још увек је предмет бројних истраживања. По последњим резултатима, претпоставља се да је стара 500.000 година.

Кустос: Бојана Михаиловић, музејски саветник

b.mihailovic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више