Hronološki okviri

Arheološka zbirka ranog srednjeg veka sadrži predmete materijalne kulture koji pripadaju periodu od sredine 6. do kraja 12. veka, odnosno od početaka avaro-slovenskih upada na teritoriju Balkanskog poluostrva i njihovog naseljavanja, sve do sticanja nezavisnosti srpske srednjovekovne države u vreme župana Stefana Nemanje.

Arheološka nalazišta

Najveći broj predmeta potiče sa arheoloških iskopavanja brojnih srednjovekovnih nalazišta na teritoriji Srbije:

Nakit

Nakit je najzastupljenija vrsta predmeta u Zbirci. Sačuvani su različiti oblici, od najjednostavnijih naušnica, prstenja i narukvica, do onih koji predstavljaju vrhunac zlatarskog zanata tog vremena. Ističu se zlatne naušnice iz Mačvanske Mitrovice iz 9. veka, kao i zlatna naušnica u obliku piramide iz okoline Velikog Gradišta, iz 7–8. veka. Pojedini komadi nakita potekli su iz poznatih vizantijskih zlatarskih centara.

Ostali artefakti

Pored nakita, Zbirka sadrži i primerke jednostavnih keramičkih posuda napravljenih slobodnom rukom ili na sporom vitlu, retke primerke oruđa i oružja, kao i predmete vezane za kult i religiju – kandilo iz okoline Kuršumlije iz 7–8. veka, krst relikvijar iz Štrbca kod Knjaževca iz 11–12. veka, ikonicu od oniksa sa predstavom Sv. Nikole, iz Slavkovice, iz 10–11. veka, i dr.

Kustos: Nataša Cerović, viši kustos

n.cerovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više