Predavanja iz sledećih predmeta:

1) Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje

2) Posebni deo – Muzeologija

3) Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela

biće održana dana 18.11.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).
Polaganje stručnog ispita u novembarskom ispitnom roku 2019. godine zakazano je za 27.11.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).
Pročitajte više