Predavanja iz sledećih predmeta:
  1. Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje
  2. Posebni deo – Muzeologija
  3. Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela
biće održana dana 13.05.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).
Polaganje stručnog ispita u majskom ispitnom roku 2019. godine zakazano je za 20.05.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).
Pročitajte više