SVETILIŠTA LEPENSKOG VIRA: MESTO, POLOŽAJ I FUNKCIJA

Ljubinka Babović

2006, XVI, 247 str, ilustr. + 43 lista sa planovima

Arheološke monografije, 17

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-073-7

Posle četiri decenije od početka arheoloških iskopavanja Lepenskog vira, čiji se najstariji slojevi datuju u VII milenijum p.n.e. i dugogodišnjih istraživanja Lj. Babović, pred vama je knjiga koja upotpunjuje naša saznanja o ovoj kulturi. Analizirajući sačuvane podove građevina, autorka je pošla od pretpostavke da su svi objekti na Lepenskom viru svetilišta, uočavajući njihovu specifičnu građu, gradnju i oblik, organizovanu u dve kružne grupe – sfere. Prikazi božanstava u kamenu, žrtvenci, ritualni predmeti i ostaci faune bili su promišljeno raspoređeni u okviru simboličnog arhitektonskog konteksta i oslikavali su prirodno i sakralno kretanje boga Sunca, u smislu kosmogonije i eshatologije ove ljudske zajednice. Primenjujući arheološku i arheoastronomsku metodologiju, Lj. Babović je dokazala da su stanovnici Lepenskog vira nesumnjivo raspolagali znanjima o kretanju Sunca tokom dana, noći i godišnjih doba, koja su bila utemeljena na razvijenoj religioznoj svesti.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više