TAJNA LEPENSKOG VIRA: LIK BOGA SUNCA IZ VII MILENIJUMA PRE HRISTA

Ljubinka Babović

2008, 115 str, ilustr, 22 cm

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 978-86-7269-095-8

Zahvaljujući uspešnoj saradnji naših nacionalnih ustanova, u holu Narodne banke upriličena je izložba posvećena jednom od najpoznatijih praistorijskih lokaliteta na svetu. Predstavljeno je 17 odabranih skulptura, koje su zajedno sa žrtvenicima i drugim ritualnim predmetima bile promišljeno postavljene u okviru svetilišta Lepenskog Vira i tako oslikavale prirodno i sakralno kretanje boga Sunca. Antropomorfne glave i zoomorfna bića sa ljudskim licem, zabeležene u kamenu univerzalnim likovnim jezikom kao emanacije vrhovnog solarnog božanstva, svedočanstvo su i najstarije konstatovane, koherentno obrazložene religije boga Sunca.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više