VILHEMINA – MINA KARADžIĆ VUKOMANOVIĆ: 1828-1894

Ljiljana Čubrić

2003, 63 str, ilustr, 26 cm

Dvojezični tekst (srpski/nemački)

U Beogradu i Beču, rodnom gradu Mine Karadžić Vukomanović, upriličena je izložba posvećena njenom životu. Lični predmeti porodice Karadžić, Minina likovna dela, portreti članova porodice, fotografije i arhivalije (preko 100 eksponata) predstavile su jednu učenu ženu, koja se, uz slikarstvo, bavila i muzikom i prevođenjem. Srpski narod zadužila je i predavši zaostavštinu svoga oca, Vuka Karadžića, Srpskoj Kraljevskoj akademiji i Narodnom muzeju u Beogradu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više