Пре радионице, Мила и Лаза припремају, тј. сакривају „трагове“ за прву игру

Пре радионице, Мила и Лаза припремају, тј. сакривају „трагове“ за прву игру