Detalj stručnog vršnjačkog vođenja: „Kol'ka mu je glava!“

Detalj stručnog vršnjačkog vođenja: „Kol’ka mu je glava!“