Nadežda Petrović, Kosovski božuri, 1913, detalj, Zbirka jugoslovenskog slikarstva 20. veka

Zbirke

U Narodnom muzeju u Beogradu nalazi se preko 400.000 arheoloških, istorijskih i numizmatičkih predmeta, dela primenjene umetnosti i umetničkih ostvarenja, fond stare i retke knjige, kao i izuzetan arhiv dokumentarne građe.

Zbirke Narodnog muzeja

Nove akvizicije

Konzervacija muzejske građe