U okviru programa Zimski raspust u Narodnom muzeju, radnim danima od 13č, biće organizovane sledeće radionice:

5. februar – Vinčanska kultura, prijavljivanje na mejl: i.minic@narodnimuzej.rs;

6. februar – Otkrivamo antičku Grčku, prijavljivanje na mejl: i.minic@narodnimuzej.rs;

7. februar – Tajna nakita od praistorije do antike, prijavljivanje na mejl: i.minic@narodnimuzej.rs;

12. februar – Potraga u zbirkama Narodnog muzeja (Zbirka srpskog slikarstva 18. i 19. veka), prijavljivanje na mejl: i.jankovic@narodnimuzej.rs;

13. februar – Potraga u zbirkama Narodnog muzeja (Zbirka jugoslovenskog slikarstva 20. veka), prijavljivanje na mejl: i.jankovic@narodnimuzej.rs;

14. februar – Potraga u zbirkama Narodnog muzeja (Zbirka strane umetnosti), prijavljivanje na mejl: i.jankovic@narodnimuzej.rs;