О збирци

Збирка Ђердап, која се чува у Археолошком музеју Ђердапа, једна је од најрепрезентативнијих систематски прикупљених археолошких збирки у Србији. Резултат је вишедеценијских истраживања регије Гвоздена врата, током којих су, на више од 45 локалитета, откривени утврђења, утврде, куле стражаре, насеља, путеви и јавни споменици римске епохе, који сведоче о изузетној важности овог подручја у периоду од 1. до 6. века.

Одбрамбени систем римског царства – Лимес

Једна од најважнијих граница Римског царства налазила се на Дунаву. Чинио ју је низ фортификација и војних инсталација које су, пратећи природан ток реке, формирале северну утврђену границу (лимес), дужине око 2850 км. Један од њених важних сегмената чини Мезијски лимес, одбрамбени систем подигнут у на граници римске провинције Горње Мезије између данашњег Београда (Сингидунум) и Арчара (Ratiaria) у Бугарској. Податке о војним активностима, посебно од краја 1. и почетком 2. Века, када је подручје Ђердапа постало жариште римских војних операција и у политичком фокусу Царства, те о војној архитектури и њеним особеностима током времена, наоружању и опреми војника, променама у одбрамбеној политици Римске империје од краја 3. века, рановизантијској обнови границе у време Јустинијана у 6. веку, пружају нам бројни истражени локалитети и предмети који се чувају у оквиру Збирке Ђердап.

Археолошка истраживања

Издвајамо велике целине које потичу са истраживања локалитета:

Артефакти

Бројни, разноврсни налази од великог значаја омогућавају да сагледамо и различите аспекте римске културе и живота на граници. Алатке, керамичке, металне и стаклене посуде, бронзане и керамичке светиљке, делови покућства, опеке, камени елементи архитектуре, накит, римске бронзане статуе и други налази драгоцен су документ о свакодневном животу и комуникацији римских провинција са својом матицом, о економским контактима, потребама које су се често намиривале набавком из удаљених радионица, као и о значајној локалној производњи, о елементима елитне римске културе, пре свега су показатељ обичаја, веровања, укуса, али и идентитета појединца, сталешке и често етничке припадности.

Кустос: Гордана Грабеж, виши кустос

g.grabez@narodnimuzej.rs

Прочитајте више