BOŽA ILIĆ: 1919-1993

Slobodan Ilić, Slavica S. Stevanović, Vera Grujić

32 strane, 14 strana sa reprodukcijama, 25 cm

Revalorizovanje stvaralaštva Božidara Ilića vraćanje je duga srpskoj modernoj umetnosti. Odabranih 110 dela predstavlja jednog od najtalentovanijih slikara posleratnog doba, koji je zbog ranih radova, obeleženih kao vrhunac takozvanog „socijalističkog realizma“, prokažen i zaboravljen. Ilićev zreo likovni izraz je intezivan i ekspresivan, sažetih formi, naglašenih kontura i snažnih poteza.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com 

Pročitajte više