ĐURA JAKŠIĆ: IZMEĐU MITA I STVARNOSTI
Snežana Mišić

2019, 145 str, ilustr, 26 cm

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 978-86-80706-27-6

Suizdavač: Galerija Matice srpske

Zahvaljujući saradnji dve izuzetne institucije, Narodnog muzeja u Beogradu i Galerije Matice srpske, realizovana je velika izložba 43 dela Georgija Đure Jakšića (1832-1878), koja će svoje gostovanje, posle Novog Sada, nastaviti u Beogradu. Ličnost i stvaralački opus ovog umetnika uvek je bio predmet interesovanja stručne i šire javnosti. Priznat pesnik je kao slikar često osporavan, zaboravljen i ponovo otkriven, a kontradiktornosti koje su ga pratile tokom života, doprinele se jednom uopštenom, romantičarskom doživljaju njegove ličnosti i dela. Studija pruža uvid u umetničko formiranje Đ. Jakšića i analize tematskih celina njegovog slikarstva.

Pročitajte više