U devetnaestom veku, umetnici stvaraju takve slike koje svet oko nas predstvaljaju kroz crtice, različite geometrijske oblike, tačke. Pred takvim slikama nekada znamo da kažemo kako bismo i mi bili vični isto da naslikamo. Koliko je zapravo vremena, truda, ideja i veštine potrebno da nastane jedna slika od tačkica kako su to radili poentilisti Žorž Sera ili Pol Sinjak pokušaćemo da otkrijemo na ovoj radionici. Da li su ove slike danas podjednako revolucionarne kao u vreme kada su nastajale? Takođe, naučićemo kako da posmatramo svaku od ovih slika koje nas ohrabruju da naizgled obične predmete i svet koji nas okružuje vidimo na jedan potpuno drugačiji način. Zašto su umetnici poput Monea slikali jedan isti motiv više puta a opet tako da se svaka od tih slika razlikuje, šta možemo da očekujemo od ove umetnosti a šta ona očekuje od nas kada stanemo pred jednu sliku, neka su od pitanja sa kojima ćemo se susresti. Svako od učesnika će imati priliku da od tačkica stvori drvo, cvet, portret, pejzaž, jednu novu predstavu stvarnosti. Radionica je namenjena uzrastu od 7 do 10 godina. Obavezne su prijave na: radionice@narodnimuzej.rs