Slika čuvenog Paje Jovanovića sa predstavom Parsifala, odnedavno poznata i stručnoj javnosti, nastala je u drugoj deceniji XX veka. Danas se čuva u privatnom vlasništvu, a posetioci Narodnog muzeja imaće jedinstvenu priliku da je vide u Atrijumu Narodnog muzeja. Tom prilikom će muzejski savetnik Petar Petrović, kustos Zbirke srpskog slikarstva i XVIII i XIX veka i autor kataloga celokupnog poznatog opusa Paje Jovanovića, u izdanju Narodnog muzeja, predstaviti novootkrivenu sliku i znatiželjnim posetiocima pokušati da predoči mesto u bogatog i plodnog stvaralaštva Paje Jovanovića. Na ovaj način Narodni muzej upućuje ne samo na muzejske zbirke, već podseća na značajnu delatnost kolekcionara za očuvanje i sakupljenje kulturnih dobara.