Fenomen kineskih vrtova prepoznaje se u trajanju dužem od 2000 godina. U okviru predavanja koje će održati dr Dušan Pajin, osvedočeni poznavalac kultura Dalekog istoka, posetioci Narodnog muzeja će imati mogućnost da čuju o saznanjima istraživača, počev od najstarijih sačuvanih vrtova  iz perioda vladavine dinastije Ming (1368-1644), nadalje.

Kineski vrtovi privukli su pažnju zapadnih estetičara u drugoj polovini XVIII veka. Smatra se da je njihovo otkrivanje značajno uticalo na stvaranje engleskog vrta, a ostali su, kako zanimljivo svedočanstvo o ljudima tog vremena, tako i privlačni deo svetskog kulturnog nasleđa.

Predavanje se održava u sklopu izložbe  Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine