Baveći se fenomenom ličnosti i opusa Đure Jakšića, u okviru izložbe Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti, kroz predavanje koje će održati muzejski savetnik Petar Petrović, kustos Zbirke srpskog slikarstva XVIII i XIX veka, zainteresovani posetioci će moći da saznaju o likovnim uzorima i uticajima domaćih i evropskih umetnika koji su ostavili trag i uticali na formiranje jedinstvene umetničke ličnosti, poput Đure Jakšića. Posetioci će imati pšriliku i da saznaju nešto više posebno o slikama Đure Jakšiće ikoje se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu.