VUK I/ILI DOSITEJ?

Delovanje ova dva velikana može se tumačiti ili kao povezica ili kao suprotica. Iako u književnoj istoriografiji postoje odgovori oba pola, ovo predavanje metodološki koristi ahronološki postupak kako bi se došlo do mogućnih odgovora na takvo postavljenu upitnu dilemu. Predavač: Mirjana D. Stefanović