Utorak, 24. septembar 13č

Sala Kulturnog centra Šabac

Kulturni centar Šabac predstavlja:

Sedamdeset godina od osnivanja Muzeja Vuka i Dositeja 1949 – 2019. god.

Izložba „Jezik je hranitelj naroda“, autorka mr Eliana Gavrilović

24. septembar – 15. oktobar

 

U okviru tribinskog programa Kulturnog centra Šabac već pet godina u kontinuitetu organizuje se program „Jezička kultura“ u okviru kojeg su teme koje se tiču lingvistike, maternjeg jezika, pisma i pismenosti. O ovim i srodnim temama promišljamo, pričamo i pitamo naše goste, a sve to kroz raznovrsne izlagačke, interaktivne i radioničarske prakse. Cilj nam je da na nov način sagledamo stara znanja i shvatimo značaj negovanja kulture govora.

 

Izložba Jezik je hranitelj naroda nastala je povodom obeležavanja dvestote godišnjice od objavljivanja prvog izdanja Vukovog Srpskog rječnika. Na dvadeset različitih panoa na domišljat i zanimljiv način predstavljeno je delo Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Tekstove na panoima prate odabrane reprodukcije portreta lučonoša srpske kulture, kao i pejzaži, rađeni tehnikom ulja, crteža i akvarela, delo više umetnika. Uz njih se nalaze i reprodukcije ličnih predmeta i fotografije porodice Vuka Karadžića.

Izložba ima edukativni karakter i namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola.

 

Dokumentarna izložba „Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu“

 

Dokumentarna izložba „Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu“ sadrži dvadeset panoa sa tekstovima koji posetiocima predstavljaju  delatnost i rad Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Tekstove panoa prate odabrane reprodukcije portreta heroja srpske kulture kao i pejzaža, rađenih tehnikom ulja, crteža i akvarela koji su delo više umetnika. Uz njih se nalaze i reprodukcije ličnih predmeta i  fotografija iz druge polovine 19. veka na kojima su prikazani Vuk Karadžić i članovi njegove porodice.

Istoimena postavka gostovala je 2017.  i 2018. godine u Hamburgu i Štutgartu, Novom Sadu, Obrenovcu, Raškoji Tršiću.

Autori izložbe su mr Eliana Gavrilović, muzejski savetnik, kustos Muzeja Vuka i Dositeja i Marina Pejović, muzejski pedagog.

Jezgro zbirke Muzeja Vuka i Dositeja čini zaostavština Vuka Stefanovića Karadžića koju je krajem 19. veka (1894.) Kraljevini Srbiji poklonila njegova ćerka, Vilhelmina Mina Karadžić Vukomanović. Vukova soba, odnosno Vukov muzej delovao je pod okriljem tadašnjeg Narodnog muzeja. U periodu posle Drugog svetskog rata,  Vukovoj zbirci pridodaje se skromnija ostavština Dositeja Obradovića i odlukom vlade NR Srbije 28. februara 1949. godine osniva se Vukov i Dositejev muzej. U početku samostalan, Muzej se od 1979. godine ponovo pripaja Narodnom muzeju u Beogradu u čijem sastavu i danas deluje.

Reči Vuka Stefanovića Karadžića iz kojih se očituje njegova neiscrpna ljubav ka svom narodu, jeziku i prosvećivanju glase:

„Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada“.