Otvaranje izložbe
EKSPEDICIJA ZOK 1920. ISKOPAVANjA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU
Mala galerija Narodnog muzeja Srbije
Četvrtak 27. april 2023, 19 časova

 

U četvrtak, 27. aprila sa početkom u 19 časova, u Maloj galeriji Narodnog muzeja Srbije, otvara se izložba EKSPEDICIJA ZOK 1920. ISKOPAVANjA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU, posvećena istorijatu, naučnom doprinosu i rekonstrukciji prvih sistematskih arheoloških istraživanja praistorijskog lokaliteta Gradina u selu Zok.

Arheolog Jovan D. Mitrović, svojim uzornim i detaljnim analizama višeslojno važnog lokaliteta, pruža uvide u istorijske i društveno-političke okolnosti arheoloških istraživanja u selu Zok u mađarskoj Baranji, revalorizuje aktivnosti arheologa Dušana Đ. Karapandžića, istražujući arheološki materijal koji Narodni muzej Srbije čuva i izlaže njegovom zaslugom. Pored neosporne naučne osnove koja stoji iza inicijative ovog istraživanja, autor razmatra i mogućnost kulturnog revanšizma, imajući u vidu da su zbirke Narodnog muzeja austrougarskim granatiranjem 1914. godine bile teško oštećene, kao i taktičke poteze aktuelne političke situacije koja je prisustvom u Baranji reflektovala nezadovoljstvo ishoda Trijanonskog sporazuma.

U okviru izložbe, istaknute su zasluge arheologa Dušana Đ. Karapandžića, koji je istraživši površinu od 585 m², pronašao preko 3000 značajnih arheoloških nalaza od keramike, kosti i kamena. Poseban doprinos autora izložbe Jovana D. Mitrovića, ogleda se i u tipološkoj i interpretativnoj obradi arheoloških nalaza koji su nakon više od sto godina celovito obrađeni i na ovakav način predstavljeni, zahvaljujući čemu će naši posetioci biti u prilici da vide neke od najvažnijih svedoka badenske, vučedolske i vinkovačke kulture bakarnog i bronzanog doba.

Posetioci će moći da pogledaju izložbu EKSPEDICIJA ZOK 1920. ISKOPAVANjA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU do 25. maja 2023. godine.