Gornji Milanovac
Manifestacija „13. dani kneginje Ljubice“
Turistička organizacija Gornji Milanovac
1 – 3. jun 2019.

 

Gostovanje dokumentarne izložbe
„Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu“

1 – 14. jun 2019.

Izložba „Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu“ otvara se 1. juna  u 16 časova u  okviru manifestacije  „13. dani kneginje Ljubice“.

Posle otvaranja izložbe posetioci će moći da prisustvuju izvođenju monodrame „Moj otac Vuk Karadžić“ realizovanoj u organizaciji Muzeja Vuka i Dositeja, Udruženja KulturNet i uz podršku Turističke organizacije Beograda.

Izložba će biti otvorena do 14. juna u Osnovnoj školi u Vraćevšnici u kojoj se obeležavaju Dani kneginje Ljubice.

 

Dokumentarna izložba „Jezik je hranitelj naroda. Iz kolekcije Muzeja Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu“sadrži dvadeset panoa sa tekstovima koji posetiocima predstavljaju  delatnost i rad Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Tekstove panoa prate odabrane reprodukcije portreta heroja srpske kulture kao i pejzaža, rađenih tehnikom ulja, crteža i akvarela koji su delo više umetnika. Uz njih se nalaze i reprodukcije ličnih predmeta i  fotografija iz druge polovine 19. veka na kojima su prikazani Vuk Karadžić i članovi njegove porodice.

Istoimena postavka gostovala je 2017.  i 2018. godine u  Hamburgu i Štutgartu, Novom Sadu, Obrenovcu, Raškoj i Tršiću.

Autori izložbe su mr Eliana Gavrilović, muzejski savetnik, kustos Muzeja Vuka i Dositeja i Marina Pejović, muzejski pedagog.

Jezgro zbirke Muzeja Vuka i Dositeja čini zaostavština Vuka Stefanovića Karadžića koju je krajem 19. stoleća (1894.) Kraljevini Srbiji poklonila njegova ćerka, Vilhelmina Mina Karadžić Vukomanović. Vukova soba, odnosno Vukov muzej delovao je pod okriljem tadašnjeg Narodnog muzeja. U periodu posle Drugog svetskog rata,  Vukovoj zbirci pridodaje se  skromnija ostavština Dositeja Obradovića i  odlukom vlade NR Srbije 28. februara 1949. godine osniva se Vukov i Dositejev muzej. U početku samostalan, Muzej  se od 1979. godine ponovo pripaja Narodnom muzeju u Beogradu u čijem sastavu i danas deluje.

Reči Vuka Stefanovića Karadžića iz kojih se očituje njegova neiscrpna ljubav ka svom narodu, jeziku i prosvećivanju glase:

„Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada“.