Narodni muzej u Beogradu gostuje u Muzeju rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu izložbom Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta, Kale-Krševica, 2001-2011.

Posetioci će moći od 17. septembra 2019. godine u 19 sati, po svečanom otvaranju, do 13. oktobra 2019. godine da saznaju nešto više o recentnim arheološkim istraživanjima jedinstvenog lokaliteta Kale, u Krševici, nadomak Bujanovca, sa očuvanim svedočanstvima kulture i arhitekture antičke Grčke u susretu sa keltskim svetom.

Na površini od pet hektara pronađeni su brojni ostaci objekata, peći, keramike, kao i delovi sistema za snabdevanje vodom iz IV veka pre n.e. Čitava akropola bila je organizovana po grčkim uzorima i bila je u upotrebi u vreme vladavine Aleksandra Makedonskog. Očuvani komadi keramike nose pečate radionica Egeja, Tasosa i grada menda na Halkidikiju.

Ono što lokalitet čini takođe značajnim su i otkriveni tragovi prisustva Kelta, koji su ovu nasobinu koristili početkom I  i II veka pre n.e.

Izložba je pod istim nazivom prvi put postvljena u centralnoj zgradi Narodnog muzeja u Beogradu 2012, kada je beogradska publike imala mogućnost da se upozna sa aktuelnim arheološkim istraživanjima.

Autori izložbe su muzejski savetnici Narodnog muzeja u Beogradu Vera Krstić, Aca Đorđević i Nenad Radojčić, kao i Petar Popović, naučni savetnik Arheološkog instituta u Beogradu.

Izložbu će pratiti i predavanje dr Aleksandra Bandovića, kustosa Narodnog muzeja u Beogradu Arheologija u Drugom svetskom ratu u Srbiji: između nauke i ideologije 24. septembra u 19 časova i projekcija filmova sa poslednje Međunarodne smotre arheološkog filma Narodnog muzeja u Beogradu, od 8. oktobra u 19 časova.