Игор Степанчић је рођен 1962. године у Београду. Дипломирао је магистрирао на сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београд,а специјализирао у Единбургу.

Добитник је бројних стипендија, укључујући и Фулбрајтову. Још на студијама почиње да истражује различите медије визуелног изражавања и модусе освајања простора у коме уметничко дело постоји. Ради мурале, видео радове, инсталације, дизајн музејских поставки, али и класичније технике као што је цртеж, који остаје његова главна преокупација.

Самослално излагао у Народном музеју у Београду, Галерији Ричарда Демарка у Единбургу, Галерији Еквурна у Љубљани, итд. Излагао је на бројним релевантним изложбама у земљи и иностранству. Реализовао је бројне поставке у националним музејима, објављивао текстове у зборницима Музејског друштва Србије, Етнографског института САНУ, итд.

Прочитајте више