IKONOSTAS CRKVE MANASTIRA BLAGOVEŠTENjA POD KABLAROM

Radomir Stanić, Svetlana Pejić, Blagota Pešić, Milorad Medić, Jovan Pantić

1994, 34 strane, 9 strana sa reprodukcijama, 24 cm

Tekst je na srpskom jeziku.

Suizdavač: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Studija i prateća izložba predstavile su rezultate rekonstrukcije ikonostasa crkve manastira Blagoveštenja u Kablarskoj klisuri, koju je sproveo Narodni muzej u Beogradu, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture. Ikonostas iz XVII veka je stavljen van bogoslužbene upotrebe i prenesen, radi čuvanja, u muzej još 1908, ali je tokom Prvog svetskog rata delimično uništen u granatiranju muzejske zgrade. Na osnovu sačuvanih delova i starih fotografija, sa uspehom je obnovljen i konzerviran, tako da se danas, gotovo posle jednog veka, ponovo nalazi u manastirskoj crkvi.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više