ISTORIJAT BIBLIOTEKE NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

Svetlana Milenković, Aleksandra Kručičan

2012, 54 str, ilustr, 30cm

Muzeološke sveske, 13

ISBN 978-86-7269-124-5

Pitanja nastanka i razvoja Biblioteke Narodnog muzeja u Beogradu do sada je u literaturi koja se bavila istorijatom Muzeja bilo neispitano, iako ova knjižnica spada u najstarije i najveće stručne biblioteke u Srbiji. Prateći arhivska i druga muzejska dokumenta, te objavljenu istorijsku građu, autorke su uobličile okvir unutar koga se mogu sagledati društvene prilike, događaji i ljudi koji su obeležili skoro 170 godina brižnog staranja o kolekciji zapisanih znanja u nacionalnom muzeju.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više