IZDANjA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU: 1997-2002.

Aleksandra Petrović

2003, 59 str, ilustr, 24 cm

Muzeološke sveske, 11

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-066-4

Popis 105 publikacija, koje je naš Muzej objavio u periodu između 1997. i 2002. godine, pruža široj javnosti informacije o rezultatima stručnih i naučnih istraživanja saradnika Narodnog muzeja u Beogradu. Sistematski bibliografski opisi knjižnih jedinica, koji su hronološki uređeni i uazbučeni, dopunjeni su sa imenskim i predmetnim indeksom, kao i registrima serija i naslova.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više