IZDANjA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU: 2003-2012 GODINA

Aleksandra Kručičan

2014, 63 str, ilustr, 24 cm

Muzeološke sveske, 16

ISBN 978-86-7269-162-7

Narodni muzej u Beogradu od 2003. do 2012. godine izdao je preko 170 publikacija, koje svedoče o aktivnoj muzejskoj produkciji, jer pored izložbenih kataloga, skoro polovinu objavljenih naslova čine studije, katalozi i brojevi stručne periodike. Bibliografija, na osnovu opisa i sadržaja jedinica, kao registra autora i muzejskih serija, nudi uvid u stručni rad i ciljeve izdavačke politike muzeja tokom ovih godina.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više