IZLOŽBA
Srpska leksikografija od Vuka do danas
15. avgust – 7. septembar
Galerija nauke i tehnike SANU

Izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas predstavlja glavnu prateću manifestaciju XVI Međunarodnog kongresa slavista, koji se održava u Beogradu od 20. do 27. avgusta 2018. godine. Organizatori kongresa su Međunarodni komitet slavista i Savez slavističkih društava Srbije, uz suorganizaciju SANU i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autori izložbe su prof. dr Rajna Dragićević i dr Nenad Ivanović.

 

Prvi cilj izložbe je da se u srpskoj kulturi obeleži dvesta godina od objavljivanja prvog izdanja Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. Obeležavanje godišnjice objavljivanja ovog ključnog dela kojim se utemeljuje savremeni srpski književni jezik predstavlja važan zadatak srpske naučne i kulturne istoriografije.

Drugi cilj izložbe je kulturni: da se skrene pažnja javnosti na značaj srpskih rečnika kao „knjiga koje su više od knjiga“. Oni su riznica leksičkog blaga, etnografskih i kulturoloških podataka o istoriji srpskog naroda. Uz ovo, rečnici odražavaju i duhovne i naučne ideje koje je srpski narod pratio u različitim razdobljima, kao i njegove horizonte u sistemskom razumevanju sveta oko sebe i jezika kojim se služi.

Treći cilj izložbe je naučni, a sastoji se u upoznavanju stranih slavista sa razvojem najvažnijih srpskih rečnika kroz vreme. U ovom kontekstu, izložba ima i didaktički karakter: njen zadatak je da uputi strane slaviste u razvoj leksikografskih ideja i koncepcija u srpskoj lingvistici XIX i XX veka.

Izložbu će pratiti reprezentativni katalog, koji predstavlja obimnu kolektivnu monografiju o razvoju srpske leksikografije od Vukovog Rječnika do savremenih rečnika srpskog jezika. Urednici Kataloga su akademik Milosav Tešić, prof. dr Rajna Dragićević i dr Nenad Ivanović.

Izložba se može pogledati od 15. avgusta, a svečano otvaranje planirano je 20. avgusta u 19 časova. Muzej Vuka i Dositeja ustupio je iz svoje kolekcije Vukove lične predmete: naočare, fes, putni sat, pribor za pisanje, divit, klešta za hartiju, zvonce i putnu torbu. Uz ove predmete posetioci će moći da vide i portret Vuka Stefanovića Karadžića, rad u ulju Jovana Popovića iz 19. veka.