ИЗЛОЖБА
Српска лексикографија од Вука до данас
15. август – 7. септембар
Галерија науке и технике САНУ

Изложба Српска лексикографија од Вука до данас представља главну пратећу манифестацију XVI Међународног конгреса слависта, који се одржава у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Организатори конгреса су Међународни комитет слависта и Савез славистичких друштава Србије, уз суорганизацију САНУ и Филолошког факултета Универзитета у Београду. Aутори изложбе су проф. др Рајна Драгићевић и др Ненад Ивановић.

 

Први циљ изложбе је да се у српској култури обележи двеста година од објављивања првог издања Српског рјечника Вука Стефановића Караџића. Обележавање годишњице објављивања овог кључног дела којим се утемељује савремени српски књижевни језик представља важан задатак српске научне и културне историографије.

Други циљ изложбе је културни: да се скрене пажња јавности на значај српских речника као „књига које су више од књига“. Они су ризница лексичког блага, етнографских и културолошких података о историји српског народа. Уз ово, речници одражавају и духовне и научне идеје које је српски народ пратио у различитим раздобљима, као и његове хоризонте у системском разумевању света око себе и језика којим се служи.

Трећи циљ изложбе је научни, а састоји се у упознавању страних слависта са развојем најважнијих српских речника кроз време. У овом контексту, изложба има и дидактички карактер: њен задатак је да упути стране слависте у развој лексикографских идеја и концепција у српској лингвистици XIX и XX века.

Изложбу ће пратити репрезентативни каталог, који представља обимну колективну монографију о развоју српске лексикографије од Вуковог Рјечника до савремених речника српског језика. Уредници Каталога су академик Милосав Тешић, проф. др Рајна Драгићевић и др Ненад Ивановић.

Изложба се може погледати од 15. августа, а свечано отварање планирано је 20. августа у 19 часова. Музеј Вука и Доситеја уступио је из своје колекције Вукове личне предмете: наочаре, фес, путни сат, прибор за писање, дивит, клешта за хартију, звонце и путну торбу. Уз ове предмете посетиоци ће моћи да виде и портрет Вука Стефановића Караџића, рад у уљу Јована Поповића из 19. века.