KAREL APEL: RADOVI NA PAPIRU

Franc-V. Kajzer, Marijeta Jozefus Jita

2004, 48 str, ilustr, 22 cm

ISBN 86-7269-071-0

Izložba 51 crteža Karela Apela upoznala je po prvi put našu širu javnost sa stvaralaštvom jednog od najznačajnijih savremenih holandskih umetnika i osnivača značajne umetničke grupe „Kobra“ (1948-1950). Odabrani radovi, stvarani u periodu 1942-2002, imaju sve karakteristike njegovog osobenog likovnog izraza i nekovencionalnog pristupa, razvijanog sa odlikama posleratnog ekspresionizma i naivne figuracije.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više