KASNORIMSKA KERAMIKA ĐERDAPA

Tatjana Cvjetićanin

2016, 214 str, ilustr, 28 cm

Arheološke monografije, 24

ISBN 978-86-7269-167-2

U studiji su analizirane kasnoantičke i ranovizantijske utilitarne, keramičke posude (kuhinjska, stona i ambalažna keramika) sa 30 lokaliteta đerdapskog limesa Priobalne Dakije. Posuđe je razvrstano u 313 tipova, u okviru devet osnovnih klasa i četiri jasno izdvojena perioda. Specifične karakteristike produkcije i distribucije ove grnčarije potvrđene su u knjizi komparacijom nalaza sa lokaliteta iz okruženja, kao i sa onima iz susednih provincija.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više