KATALOG METALA II

Mirjana Vukmanović, Nenad Radojčić

1995, 194 str, ilustr, 24 cm

Praistorija, 3

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-024-9

Drugim tomom kataloga predmeta od metala iz Praistorijske zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, kojim je predstavljeno 400 nalaza, stiče se dobar uvid u ovu kolekciju. Većinu prezentovanog materijala čine predmeti sa teritorije Srbije, čije su stilske i tipološke osobenosti karakteristične za karpatsko-balkanski kulturni krug. Ovi nalazi nakita, oruđa i oružja, otkupljenih ili dobijenih na poklon, pripadaju širokom vremenskom razdoblju, od eneolita do mlađeg gvozdenog doba.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više