KERAMIKA U RIMSKOJ PROVINCIJI GORNjOJ MEZIJI

Tatjana Cvjetićanin

2010, 47 str, ilustr, 22 cm

ISBN 978-86-7269-114-6

Katalog štampan i na engleskom jeziku.

Povodom 27. međunarodnog kongresa udruženja stručnjaka koji proučavaju rimsku keramiku (Rei Cretariae Romanae Fautores), koji je održan u Narodnom muzeju u Beogradu, upriličena je izložba odabrane rimske grnčarije (104 komada) sa teriotrije Srbije. Predmeti (krčazi, tanjiri, svetiljke), nastali od kraja 1. do 5. veka, pronađeni su ili proizvedeni u radionicama vezanim za rimska utvrđenja duž Dunava, tada severne granice provincije Gornja Mezija.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više