KONZERVACIJA KERAMIKE ĐERDAPA II

Mila Popović-Živančević

1994, 59 strana + IX tabli, 22 cm

Zaštita kulturnog nasleđa, 2

ISBN 86-7269-018-4

Drugi tom u ovoj seriji posvećen je jednoj temi – istraživanju keramičkog materijala sa većeg broja lokaliteta na obalama Dunava, od Kladova do rumunske granice, otkrivenog pri višegodišnjim sistematskim arheološkim iskopavanjima. Materijal pripada različitim praistorijskim i istorijskim periodima, od neolita do srednjeg veka. U studiji su prezentirani rezultati kvalitativne analize materijala i tehnologija izrade posuđa, što je uslovilo i primenu određenih konzervatorskih tretmana.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više