KRSTOVI IZ ZBIRKI NARODNOG MUZEJ U BEOGRADU: OD XIV DO XIX VEKA

Nataša Cerović

2014, 98 str, ilustr, 28 cm

Srednji vek, 4

ISBN 978-86-7269-157-3

Kolekcija od 37 krstova, popisanih u ovom katalogu, većinom pripada muzejskoj Zbirci perioda turske vladavine, od kojih je čak 29 sada po prvi put publikovano. U monografiji predmeti su razvrstani prema nameni (hramovni, lični i kućni krstovi) a njihove stilske osobenosti i ikonografski obrasci oslanjaju se na umetničke domete predhodnih epoha, poput Hadži Ruvimovog zavetnog krsta iz 1799. godine.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više