MAGIJA ĆILIBARA

Aleksandar Palavestra, Vera Krstić

autori kataloških jedinica: Miodrag Aralica i dr.

2006, 447 str, ilustr, 28 cm

Arheološke monografije, 18

ISBN 86-7269-083-4

Knjiga je štampana i na engleskom jeziku.

U publikaciji su predstavljeni predmeti od ćilibara iz muzeja Srbije i Crne Gore, nastali u širokom vremenskom rasponu, od srednjeg bronzanog doba do poznog srednjeg veka, koji po svojoj raznovrsnosti i brojnosti čine jednu od najznačajnijih kolekcija ćilibara na svetu. Prateća, ekskluzivna izložba i studija rezultat su istraživanja i stručne i naučne obrade ovog materijala, od najstarijeg nakita iz bronzanodobske humke u Belotiću, preko čuvenog otkrića ćilibara iz kneževskog groba gvozdenog doba kod Novog Pazara i raskošnih ukrasa antičkih radionica, do malobrojnih predmeta sa Novog Brda iz XV veka. Analazirajući nastanak ćilibara, puteve trgovine, oblike i motive nakita, kao i njegovu upotrebu, autori su sveobuhvatno predstavili dosadašnja saznanja o primeni ovog materijala na teritoriji centralnog Balkana. Pored toga, monografija sadrži i kataloški pregled izloženih predmeta (662 jedinice) od kojih većina potiče iz zbirki Narodnog muzej u Beogradu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više