NAGRADA „LAZAR TRIFUNOVIĆ“ GORDANI STANIŠIĆ

 

Dobitnica nagrade „Lazar Trifunović“ za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne  i vizuelne umetnosti za 2020. godinu je muzejski savetnik Gordana Stanišić, kustos Zbirke jugoslovenskog slikarstva 20. veka Narodnog muzeja u Beoggradu. Nagrađena je za stručni tekst Damnjan na iskustvima Damnjana u katalogu istoimene izložbe u Narodnom muzeju u Beogradu i za istorijskoumetnički tekst O crtežima Lazara Vozarevića u monografiji „Lazar Vozarević“, izdanje Fonda Vujičić kolekcija Beograd, 2020.

 

Nagrada je dodeljena i istoričarki umetnosti mr Sofiji Milenković za studiju pod nazivom Stranac u Parizu: kritička recepcija Save Šumanovića na pariskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928, objavljenu u naučnom časopisu Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2020.

 

Žiri za Nagradu je radio u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Nikola Dedić, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dr Dragana Kovačić, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu,  a odluka je doneta jednoglasno.

 

U obrazloženju nagrade žirija o radu kolegnici Stanišić se navodi: „Autorka je realizovala ne samo sveobuhvatnu i detaljnu sistematizaciju dosadašnjih istraživanja umetničkog opusa Radomira Damnjanovića Damnjana s jedne i sveobuhvatnu analizu  crteža Lazara Vozarevića, s druge strane, već je ponudila i originalno viđenje njihovog rada za koje verujemo da će u budućnosti postati standardno i opšteprihvaćeno čitanje ovih značajnih stvaralaca srpske umetnosti druge polovine 20. veka. Tekstovi Gordane Stanišić su uzor funkcionalne primene prezentnog istoričarsko umetničkog pristupa…“

 

Katalog izložbe Damnjan na iskustvima Damnjana sa nagrađenim tekstom Gordane Stanišić, može se kupiti u suvenirnici u Narodnom muzeju. Izložba se može posetiti do nedelje 24. januara.