Narodni muzej u Beogradu u manifestaciji

 Muzeji za 10

9 – 15. novembar 2020.

 

 

Programi Narodnog muzeja u Beogradu prilagođeni su zdravstveno rizičnoj situaciji uslovljenoj globalnom epidemijom. Tokom dana trajanja manifestacije Muzeji za 10, kao i prethodnih godina, svim posetiocima je omogućena besplatna poseta izložbenim prostorima u centralnoj zgradi na Trgu republike i Muzeju Vuka i Dositeja, koji je u sastavu Narodnog muzeja. Učinili smo da muzejski prostori budu zdravstveno bezbedni, a od naših posetilaca očakujemo obavezno nošenje maski i strpljenje pri ulasku u muzej zbog merenja temperature i dezinfekcije ruku.

U centralnom zdanju može posetiti sveobuhvatna stalna postavka muzeja koja se prostire na tri nivoa zgrade, obuhvatajući eksponate iz daleke praistorije sve do umetnosrti 20. veka. U toku je takođe i tematska izložba Radomira Damnjanovića Damnjana. Izložba Damnjan na iskustvima Damnjana. Radovi iz Poklon-zbirke Dragoslava Damnjanovića, čiji ja autor muzejski savetnik Gordana Stanišić  odabrano,m, ali ipak sveobuhvatnom postavkom na   retrospektivni način predstavlja stvaralaštvo jednog od najmarkantnijih i najintrigantnijih umetnika nomada, koji aktivno stvara više od 60 godina i koji je svojim vaninstitucionalnim angažovanjima i eksperimentalnim istraživanjima, inicirao različite alternativne poetike i učestvovao u formiranju aktuelne jugoslovenske savremene scene.

Kako bismo ostali i dalje povezani sa posetiocima, posebno sa mladom publikom, kojoj je potrebna organizovana poseta muzejima, osmislili smo onlajn program pod nazivom Narodni muzej na času.  

 

 

 

Onlajn obrazovni program za škole i druge zainteresovane grupe

NARODNI MUZEJ NA ČASU

 

Besplatni program je namenjen školama, a u skladu sa obrazovnom misijom i potencijalom muzeja. Program u trajanju od 20 minuta prilagođen je trajanju školskog časa od 30 minuta. Osmišljen za izmenjene okolnosti uslovljene pandemijom, sa ciljem da se omogući organizovano upoznavanje učenika sa kulturnom baštinom koju naš najveći i najstariji muzej čuva.

Prijavljivalje zainteresovanih na edukacija@narodnimuzej.rs

U ponudi su dve vrste aktovnosti: Muzej iz školske klupe i Video radionice. Muzej iz školske klupe izvodi se uz Power Point prezentaciju sa reprodukcijama i fotografijama uz usmena objašnjenja kustosa koji učenike vodi kroz priču. Uz dvosmernu komunikaciju u realnom vremenu, u drugom delu učeni mogu da postavljaju dodatna pitanja.

Video radionice se izvode uz direktno prikazivanje eksponata i objašnjavanje zadataka. Učenici će pratiti video radionicu, a po njenom završetku mogu da pristupe izradi crteža, skulpture ili drugog kreativnog zadatka radionice.

Zakazivanje termina vrši se slanjem upita na elektronsku adresu:

edukacija@narodnimuzej.rs

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, predloge i sugestije.

 

 

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

1-4. razred

 

 1. Upoznajte Narodni muzej

Šta je to muzej? Kako je nastao i šta se sve u njemu nalazi? Videćemo ko sve radi u muzeju i šta su muzejski eksponati. Zajedno ćemo razgovarti o ovim ali i drugim pitanjima.

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, građansko vaspitanje, likovna kultura

 

 1. Tragovi prošlosti

Na koji način može da se upozna prošlost u muzeju, kako su živeli ljudi u dalekoj prošlosti, koje materijale su koristili i kakva je bila njihova upotreba, koji sve tragovi prošlosti postoje i šta se na osnovu njih može zaključiti samo su neke od tema koja obuhvata predavanje.

Predmet: Svet oko nas

 

 1. Srbija u srednjem veku

Nekada davno, Srbijom su vladali kraljevi i kraljice. Virtuelnim prolaskom kroz našu zbirku srednjeg veka, videćemo predmete koji su povezani sa srpskim kraljevima i kraljicama. Pričaćemo o tome kako su ljudi u srednjem veku živeli i šta su nam ostavili za sobom.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

 

 1. Deca na slikama

Posmatraćemo odabrana dela iz kolekcija Narodnog muzeja na kojima su predstavljena deca. Potom ćemo razgovarati o njihovoj odeći, predmetima sa kojima su naslikani, kao i tome da li bi možda ovi portreti želeli nešto da nam kažu.

Predmeti: Likovna kultura, narodna tradicija

 

 1. Muzej Vuka i Dositeja – Ko je bio Vuk Karadžić?

Ko je bio Vuk Karadžić? Posmatrajući i razgovarajući o odabranim, ličnim predmetima Vuka Karadžića koji se nalaze u zbirci Muzeja Vuka i Dositeja, odgonetnućemo ovo pitanje, ali i naučićemo zašto nam je Vuk važan.

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, srpski jezik, narodna tradicija

 

VIDEO RADIONICE

 1. Otkrivamo antičku Grčku

Otkrivajući koje su sve bogove poštovali u staroj Grčkoj, učenici će moći da pogledaju i kopiju  Fidijine kolosalne statue Atine Partenos. Saznaće i kakve su to crnofiguralne i crvenofiguralne grčke vaze.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

 

 1. Šašave slike

Posmatraćemo odabrana dela sa stalne postavke na kojima su prikazani ljudi, životinje i cveće. Slikari i slikarke su se trudili da oni izgledaju kao na fotografijama. Na radionici ćemo zajedno istražiti neobične slike koje se u muzeju nalaze, a potom dati mašti na volju i stvarato svoje šašave slike.

Predmet: Likovna kultura, svet oko nas

 

 1. Muzej Vuka i Dositeja/ Basne u slikama

U okviru kratkog vođenja učenici će čuti o značaju Vuka i Dositeja, pri čemu ćmo pažnju skrenuti na značaj prikupljanja basni. Čitaćemo ih, a potom i u grupama i ilustrovati.

Predmeti: Srpski jezik, svet oko nas

 

 

5-8. razred

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

 

 1. Šta čuvamo u Narodnom muzeju?

Pomoću čega saznajemo o prošlosti ljudi? Koje sve vrste istorijskih izvora postoje i gde se oni čuvaju? Tokom virtuelne šetnje kroz našu postavku odgovorićemo na ova pitanja i govorićemo o tome šta sve muzejski eksponati mogu da nam ispričaju.

Predmet: Istorija

 

 1. Religija i umetnost

Kakva su bila verovanja ljudi u praistoriji i antici? Razgovaraćemo o umetnosti koja je nastala u službi religije i o tome u kolikoj meri je u prošlosti religija uticala na živote ljudi.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

 

 1. Nasleđe Nemanjića

Srednji vek se obično smatra najslavnijim periodom u srpskoj istoriji, a priču o njemu ne možemo da zamislimo bez priče o Nemanjićima. Vođenje ćemo ilustrovati odabranim predmetima koji se nalaze u Narodnom muzeju, a pripadali su članovima dinastije Nemanjića ili su na drugi način sa njima povezani.

Predmet: Istorija

 

 1. Biseri srpskog slikarstva 19. veka

Tokom vođenja kroz galeriju slika nastalih u 19. veku, pričaćemo o srpskoj kulturi, umetnosti, ali i istoriji. Izdvojićemo naše najznačajnije umetnike i njihova najpoznatija dela.

Predmeti: Likovna kultura, istorija

 

 1. Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati zašto je baš u toj kući smešten muzej posvećen Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću, ali i detalje o njihovom životu i radu.

Predmeti: Istorija, srpski jezik, likovna kultura

 

VIDEO RADIONICE

 1. Čitamo i pišemo staroegipatske hijeroglife

Deca će moći da se upoznaju sa staroegipatskom zbirkom Narodnog muzeja, sa posebnim akcentom na hijeroglifskom pismu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da pišu i čitaju na jednom od najstarijih pisama Starog sveta.

Predmet: Istorija

 

 1. Moderna umetnost

Zahvaljujući velikoj zbirci stranog i domaćeg slikarstva iz 20. veka, đaci će se upoznati sa modnim trendovima koji su bili prisutni u tom razdoblju. Đaci će imati mogućnost da se iskažu kreativnost kroz pravljenje njima najzanimljivije reprodukcije tehnikom kolaža.

Predmet: Likovna kultura

 

 1. Muzej Vuka i Dositeja – Kako ja vidim Vuka i Dositeja

Nakon upoznavanja sa određenim predmetima sa postavke nacrtaćemo kratak strip o Vuku, Dositeju ili zgradi Muzeja, o onome što smo zapamtili kao najupečatljivije posle priče.

Predmet: Srpski jezik

 

 

Srednja škola

 

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

 1. Religija u Rimskom carstvu

Prilikom vođenja razgovaraćemo o rimskom sinkretizmu, periodu pre i nakon 313. godine. Posmatrajući predmete sa stalne postavke muzeja, videćemo koje su sve religije postojale u Carstvu i kakvu promenu je doneo Milanski edikt.

Predmeti: Istorija, sociologija

 

 1. Znaci moći

Posmatrajući odabrane predmete iz srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja, učenici će se upoznati sa načinom pokazivanja moći. Posmatrajući srednjovekovne zadužbine, ktitorske portrete, pečatnike, novac na jasan način ćemo uvideti kako je koncipirana politika i šta su bili znaci moći.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

 

 1. Srpska istorija 19. veka kroz umetnost

Posmatrajući odabrana dela srpskog slikarstva 19. veka učenici će imati priliku da vide portrete istaknutih ličosti 19. veka, kao i istorijske kompozicije koje su odgovarale duhu vremena.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik i književnost

 

 1. Moderna umetnost

Pred kraj 19. veka slikari su želeli da unesu promene u umetnost, a sve je počelo u Francuskoj sa impresionizmom. Na koji način su jugoslovenski umetnici shvatili moderne ideje videćemo tokom vođenja koje obuhvata deo zbirke strane umetnosti i zbirku jugoslovenskog slikarstva.

Predmet: Likovna kultura

 

 1. Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati ko je nekada živeo u kući, kada je u njoj otvorena Velika škola, ali i detalje o životu i radu Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik

 

VIDEO RADIONICE

 1. Staroegipatska božanstva

Učestvovanjem u radionici učenici će se upoznati sa delom stalne postavke Narodnog muzeja, staroegipatskom zbirkom. Posebna pažnja biće usmerena na božanstva koja su se poštovala u starom Egiptu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da prave maske staroegipatskih božanstava.

Predmet: Istorija

 

 1. Uloga muškarca i žene u srednjem veku

Tokom radionice učesnici će se upoznati sa pitanjem društvenog položaja žene i muškarca. Saznaće i kakvi su bili odnosi između ova dva pola tokom srednjeg veka i koliko su se menjali do danas. Zaokružićemo ovo istorijsko putovanje zajedničkim umetničkim osvrtom na razvoj rodnih uloga.

Predmet: Istorija, likovna kultura, sociologija

 

 1. Napravi najluđi spoj

Učesnici radionice imaće priliku da vide odabrana dela stalne postavke u zbirkama strane umetnosti i jugoslovenskog slikarstvu 20. veka, a nakon toga će imati priliku da izraze svoju umetničku koncepciju slika koje su videli koristeći kolaž.

Predmet: Likovna kultura

 

Napomena za nastavnike. Program se izvodi onlajn, koristeći platformu Zoom. Osmišljen je u skladu sa aktuelnim skraćenim trajanjem časovima, tako da traje 20 minuta.  Iz muzeja se uključuje kustos, a aktivnostima u učionici koordinira nastavnik. Preporuka je da učenici u učionici prate video vođenje preko računara ili projektnog platna ili ekrana, uz obavezno isključen mikrofon. Kustos komunicira direktno sa nastavnikom, koji po potrebi omogućava uključenje nekoga od učenika, a sve sa ciljem da se komunikacija tehnički vodi nesmetano i da omogućimo svim učenicima da prate video vođenje i uživaju u pričama iz Narodnog muzeja i Muzeja Vuka i Dositeja.