NOVAC RIMSKE REPUBLIKE: ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU I BEOGRADSKOG UNIVERZITETA

Bojana Borić-Brešković, Petar Popović

2006, 470 str, ilustr, 29 cm

Numizmatika, 2

Delimično dvojezični tekst (engleski/srpski)

ISBN 86-7269-080-H

Katalog novca Rimske republike sadrži pregled 1673 kovanice iz tri značajne kolekcije – sistematske zbirke Narodnog muzeja (1039) i zbirki Vajfert (585) i Kovačević (49) Beogradskog univerziteta, koje su poverene muzeju na čuvanje. Sistematizacija novca, većinom od srebra, nastalog od najranijeg perioda kovanja u Rimskoj republici, III veka p.n.e, do najmlađeg iz 31. godine p.n.e, omogućila je uvid u tokove rimskog novčarstva na centralnom Balkanu u ovim vekovima. Iscrpan katalog autori su upotpunili i dragocenim dodacima, kao što su lista suberata, grafički prikazi oznaka na novcu i indeksi (tipova, legendi, ličnosti i kovnica), koji će ovaj korpus učiniti referentnom stručnom literaturom.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više