Formiranje zbirke
Prvi nagoveštaji formiranja Zbirke crteža i grafike vezuju se za 1881. godinu, kada je za Muzej nabavljen prvi crtež. Uprkos tome što se s vremenom broj crteža i grafičkih listova uvećavao, sve do 1963. godine, kada je zvanično ustanovljen Kabinet grafike, ova velika kolekcija radova nije bila izdvojena iz ukupnog fonda umetničkih zbirki. Zbirka crteža i grafike srpskih autora 18. i 19. veka, formirana je kao posebna zbirka 2005. godine, i danas obuhvata oko 1.000 radova.

Drvorezi, crteži i litografije
Iz najstarijeg perioda potiču drvorezi mahom nepoznatih autora, dok se počeci zrele grafičke umetnosti 18. veka vezuju za dvojicu prvih srpskih grafičara, Hristofora Žefarovića i Zahariju Orfelina. Kraj 18. i početak 19. veka predstavljeni su reprezentativnim crtežima Arse Teodorovića, Dimitrija Avramovića, kao i litografijama Pavela Đurkovića i Uroša Kneževića. Bidermajer, romantizam i rani realizam mogu biti praćeni u litografijama Anastasa Jovanovića, crtežima Novaka Radonića, Đorđa Krstića i Steve Todorovića, kao i kroz dela Miloša Tenkovića i rane radove Uroša Predića i Paje Jovanovića.

 

Kustos: Evgenija Blanuša, viši kustos

e.blanusa@narodnimuzej.rs

Pročitajte više