O zbirci

 

Prvi nagoveštaji formiranja Zbirke crteža i grafika vezuju se za 1881. godinu, kada je za Muzej nabavljen prvi crtež. Uprkos tome što se vremenom broj crteža i grafičkih listova uvećavao, sve do 1963. godine, kada je zvanično ustanovljen Kabinet grafike, ova velika kolekcija radova nije bila izdvojena iz ukupnog fonda umetničkih zbirki.

Zbirka crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka, formirana je kao posebna zbirka 2005. godine i u njoj se čuva preko hiljadu radova. Crtačko i grafičko stvaralaštvo zastupljeno je preko pojedinačnih grafičkih listova, crteža, skica, studija i skicen blokova. Iz najstarijeg perioda potiču drvorezi mahom nepoznatih autora, dok se počeci zrele grafičke umetnosti 18. veka mogu ispratiti ostvarenjima prvih srpskih grafičara, Hristofora Žefarovića i Zaharije Orfelina, zaslužnih za pojavu bakroreza u srpskoj umetnosti, kao i za usmerenja ka baroknom stilskom izrazu.

Kraj 18. i početak 19. veka predstavljeni su reprezentativnim crtežima Arse Teodorovića, Dimitrija Avramovića, kao i grafikama Pavela Đurkovića i Uroša Kneževića. Romantičarska stremljenja prepoznaju se u litografijama Adama Stefanovića i Anastasa Jovanovića. U Zbirci su zastupljeni crteži Novaka Radonića i Steve Todorovića, kao i radovi srpskih realista poput Miloša Tenkovića, Đorđa Krstića i Uroša Predića.

 

Kustos: Milica Cicmil

m.cicmil@narodnimuzej.rs

Pročitajte više