Anastas Jovanović, Portret Petra II Petrovića Njegoša, 1852

Pročitajte više