Sava Šumanović, Kupačice, 1929, olovka na papiru, 65,6 h 97,8 cm

Pročitajte više