Anastas Jovanović, Portret kralja Milutina, 1852

Pročitajte više