Anastas Jovanović, Portret kneza Mihaila Obrenovića, 19. vek

Pročitajte više