O legatu

Zbirka Nadežde i Rastka Petrovića predstavlja fond Spomen–muzeja ovih velikana srpske kulture 20. veka, koja je kao deo legata Ljubice Luković od 1975. godine pridružena Narodnom muzeju.

Kompleksna kolekcija

Osim radova Nadežde Petrović, u zbirci je i vredna kolekcija slika iz zbirke samog Rastka Petrovića, dela domaćih i stranih umetnika, kao i raznorodne umetničke, upotrebne i predmete kulta vanevroposkih kultura koje je Rastko prikupljao, njegova afrička i meksička kolekcija. Dragocen segment legata predstavlja epistolarna građa i rukopisi, crteži Rastka Petrovića, njegova biblioteka, gramofonske ploče i putopisni filmovi. U okviru legata čuvaju se i lični predmeti, porodične fotografije i uspomene iz života ovih značajnih umetnika, danas izuzetno dragoceni dokumenti za razumevanje i tumačenje različitih aspekata njihovih ličnosti i stvaralaštva.

Radovi Nadežde Petrović i predvodnika istorijskih avangardi

Najznačajniju celinu čini 30 radova Nadežde Petrović, među kojima su Bavarac, Betovenova maska, Kaluđer, Šljivik u Resniku, Mod Alan, kao i sedam akvarela Rastka Petrovića, Bekstvo u Egipat, Predeo iz džungle, Orijentalna igračica. Izdvajaju se i dela predvodnika istorijskih avangardi: bakropis Pabla Pikasa Žena sa knjigom, crtež Amedea Modiljanija Ženski akt, crtež Žana Koktoa Skica, slika Moiza Kislinga Poluakt devojke, grafika Žorža Ruoa Glava Ibija, akvarel Ogista Rodena Ženski akt, crtež Maksa Ernsta Prvi značajan razgovor sa Himerom itd.

Fotodokumentarni i studijski material, rukopisna i knjižna građa

Celokupan umetnički materijal, od ukupno 64 dela, čuva se u okviru postojećih zbirki Narodnog muzeja, dok se fotodokumentarni i studijski materijal, rukopisna i knjižna građa čuvaju trenutno u Odeljenju za arhivsku I dokumentarnu građu.

Kontakt: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Pročitajte više