О легату

Збирка Надежде и Растка Петровића представља фонд Спомен–музеја ових великана српске културе 20. века, која је као део легата Љубице Луковић од 1975. године придружена Народном музеју.

Комплексна колекција

Осим радова Надежде Петровић, у збирци је и вредна колекција слика из збирке самог Растка Петровића, дела домаћих и страних уметника, као и разнородне уметничке, употребне и предмете култа ваневропоских култура које је Растко прикупљао, његова афричка и мексичка колекција. Драгоцен сегмент легата представља епистоларна грађа и рукописи, цртежи Растка Петровића, његова библиотека, грамофонске плоче и путописни филмови. У оквиру легата чувају се и лични предмети, породичне фотографије и успомене из живота ових значајних уметника, данас изузетно драгоцени документи за разумевање и тумачење различитих аспеката њихових личности и стваралаштва.

Радови Надежде Петровић и предводника историјских авангарди

Најзначајнију целину чини 30 радова Надежде Петровић, међу којима су Баварац, Бетовенова маска, Калуђер, Шљивик у Реснику, Мод Алан, као и седам акварела Растка Петровића, Бекство у Египат, Предео из џунгле, Оријентална играчица. Издвајају се и дела предводника историјских авангарди: бакропис Пабла Пикаса Жена са књигом, цртеж Амедеа Модиљанија Женски акт, цртеж Жана Коктоа Скица, слика Моиза Кислинга Полуакт девојке, графика Жоржа Руоа Глава Ибија, акварел Огиста Родена Женски акт, цртеж Макса Ернста Први значајан разговор са Химером итд.

Фотодокументарни и студијски материал, рукописна и књижна грађа

Целокупан уметнички материјал, од укупно 64 дела, чува се у оквиру постојећих збирки Народног музеја, док се фотодокументарни и студијски материјал, рукописна и књижна грађа чувају тренутно у Одељењу за архивску И документарну грађу.

Kontakt: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Прочитајте више