О збирци

Збирка новца Новог века, медаља и одликовања представља значајан извор сазнања о циркулацији новца на овим просторима, о друштвеним приликама и културној историји у периоду од 16. до 20. века.

Збирка новца

У збирци су заступљени бројни примерци кованог новца и новчаница. Недостатак националне монете на српској територији у периоду од 16, до друге половине 19. века, отворио је монетарне путеве различитом европском новцу, који је био у оптицају до ослобођења државе и обнове националног ковања у Кнежевини Србији, 1868. године.

Збирка медаља

Најпотпунију целину збирке медаља представљају медаље јужнословенских народа, али је значајна и она која се везује за културно-историјске просторе Аустрије, Француске и Немачке. Због посебног значаја, издвајају се најстарије српске медаље издате поводом Светоандрејске скупштине 1858. године. Оне потврђују чињеницу да су медаље, мада као серијски производ сврстане у нижеразредни ликовни материјал, комплексна уметничка остварења.

Колекција ордења

Колекција ордења је посебно занимљива због своје аутентичности и ексклузивности примерака. Настала превашодно поклонима из заоставштина генерала Јована Мишковића, Јована Авакумовића, Миленка Веснића и других значајних представника младог српског грађанства, поред неоспорног историјског и документарног значаја, ова, по обиму невелика збирка, значајно доприноси употпуњавању слике о развоју наше фалеристике с краја 19. и почетком 20. века.

Кустос: Марија Марић-Јеринић, виши кустос

m.jerinic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више