NOVI VIZUELNI IDENTITET: NOVI ŽIVOT MIROSLAVLjEVOG JEVANĐELjA

autorski tim: Dragan Sakan i dr.

2004, 28 strana, 13 strana sa fotografijama, 17 cm

ISBN 86-7269-068-0

U skladu sa savremenim muzeološkim tendencijama, Narodni muzej u Beogradu nastoji da se pozicionira kao nacionalni i regionalni kulturni centar. S toga se pristupilo i izradi prvog u nizu projekata korporativne brend strategije naše ustanove. Postojeći zaštitni znak, inicijal sa sučeljenim paunovima iz Miroslavljevog jevanđelja, redizajniran je i prenet u originalu, a slova srednjovekovnih rukopisa i natpisa modifikovana su u novoj tipografskoj formi. Primena ovako kreiranih aplikacija, predviđenih za službeni i propagandni materijal, identifikuje jednistvenost Narodnog muzeja i promoviše srpsku kulturnu baštinu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više